PROGANJANJE - OPŠTA RAZMATRANJA I UPOREDNOPRAVNI PREGLED

  • Milica Kovačević Docent na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu
Ključne reči: proganjanje, viktimizacija, krivično zakonodavstvo, privatnost, sloboda

Apstrakt

Interesovanje za problem proganjanja je u porastu tokom poslednjih godina, posebno imajući u vidu da proganjanje ponekad samo prethodi izvršenju drugih teških krivičnih dela. Zbog toga se sve veći broj država opredeljuje za uvođenje novih inkriminacija koje će obuhvatiti proganjanje. Inkriminisanje proganjanja, međutim, otvara problem izdvajanja i razlikovanja navedenog krivičnog dela od drugih srodnih dela, a postavlja se i pitanje kako radnju krivičnog dela proganjanja trebalo opredeliti tako da ne dođe do preteranog ograničavanja prava i sloboda građana. Stoga su izlaganja u radu posvećena opštim razmatranjima o proganjanju, te analizi uporednopravnih rešenja. S obzirom na to da je u Srbiji proganjanje tek nedavno inkriminisano, cilj rada jeste da se ukaže na neke od problema koji se u praksi mogu očekivati, te na pravce za iznalaženje mogućih rešenja.

Objavljeno
2018-01-31
Kako citirati
Kovačević, M. (2018) PROGANJANJE - OPŠTA RAZMATRANJA I UPOREDNOPRAVNI PREGLED, Strani pravni život, 62(1), стр. 57-71. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/37 (приступљено: 28 Септембар2021).
Sekcija
Pregledni naučni rad