MESTO TEORIJE PRAVA U SISTEMU ZAKONODAVSTVA

Ključne reči: zakonodavstvo, teorija prava, efektivnost, racionalnost

Apstrakt

Ovaj članak se fokusira na poziciju teorije prava u opštem sistemu zakonodavstva .Teorija prava se može sagledavati kao najopštija pravna disciplina U tom smislu mnogi smatraju da je teorija prava kao naučna disciplina potpuno nepotrebna, tj. Nekorisna u sistemu pozitivnopravnog zakonodavstva. Autor ovog članka se međutim ne slaže sa takvim stanovištima i smatra da teorija prava može biti vrlo korisna i dobrodošla kada je reč o donošenju zakona, o zakonodavnim procesima.

Objavljeno
2011-08-31
Kako citirati
Sekcija
Originalni naučni rad