OSNOV ODGOVORNOSTI PRAVNIH LICA ZA KRIVIČNA DELA

  • Milica Kolaković-Bojović
    e-mail: institut@iup.rs
    Saradnik u nastavi, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Ključne reči: pravna lica, odgovornost, kaznena dela.

Apstrakt

Neretko društvene promene nastale u periodu od samo nekoliko decenija, uspevaju da iz temelja uzdrmaju pravne principe koji su važili vekovima ranije. Upravo ta sudbina je, usled permanentnog jačanja uticaja sve brojnijih, ekonomski snažnijih i novim formama bogatiji, pravnih lica, pogodila i načelo Societas delinquere non potest. Talas reformi usmerenih na uvođenje odgovornosti pravnih lica za krivična dela, poslednjih decenija je, po ugledu na države Common law sistema zahvatio Evropu. Osvrćući se na ovaj proces, autorka nastoji da, kroz prizmu najvažnijih doktrinarnih i zakonskih modela, analizira problematiku osnova odgovornosti pravnih lica za krivična dela.

Objavljeno
2011-08-31
Kako citirati
Kolaković-Bojović, M. (2011) OSNOV ODGOVORNOSTI PRAVNIH LICA ZA KRIVIČNA DELA, Strani pravni život, 55(2), стр. 167-184. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/469 (приступљено: 3 Децембар2022).
Sekcija
Pregledni naučni rad