USTAV DRŽAVE ČLANICE KAO PRAVNI OSNOV I OKVIR EVROPSKE INTEGRACIJE sa posebnim osvrtom na pravo Savezne Republike Nemačke i na poslednju promenu Ustava Republike Hrvatske

  • Mladen Tišma
    e-mail: institut@iup.rs
    Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu Student četvrte godine
Ključne reči: ustav, Evropska unija, država-članica, federalizam, komunitarno pravo, nadnacionalnost

Apstrakt

Autor u članku razmatra različite modele određenja nacionalnog ustava prema članstvu zemlje u Evropskoj uniji. Pri tome se posebno analizira odnos prema Evropskoj uniji u ustavima starih i novih članica Unije sa posebnom osvrtom na ustavno-specifične odredbe u pojedinim od njih. Zasebno se analiziraju odredbe Osnovnog zakona Savezne Republike Nemačke, naročito u svetlu prakse Saveznog ustavnog suda. U sledećem odeljku, autor proučava poslednju Promenu Ustava Republike Hrvatske i normiranja odnosa ovog ustava prema budućem članstvu te bivše jugoslovenske republike u Evropskoj uniji sagledavajući i istorijsku dimenziju opredelenja hrvatskog ustavotovorca. Na kraju se ukazuje i na neka rešenja u zemljama koje teže članstvu i, s tim u vezi, ocenjuje potreba revizije važećeg srpskog ustava u cilju stvaranja osnova za članstvo u Evropskoj uniji.

Objavljeno
2011-08-31
Kako citirati
Tišma, M. (2011) USTAV DRŽAVE ČLANICE KAO PRAVNI OSNOV I OKVIR EVROPSKE INTEGRACIJE sa posebnim osvrtom na pravo Savezne Republike Nemačke i na poslednju promenu Ustava Republike Hrvatske, Strani pravni život, 55(2), стр. 185-212. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/470 (приступљено: 3 Децембар2022).
Sekcija
Pregledni naučni rad