KOMPARATIVNA ANALIZA PRIZNAVANJA STRANIH ODLUKA U POSTUPCIMA INSOLVENTNOSTI U HRVATSKOM I SRPSKOM PRAVU

Ključne reči: stečaj, pretpostavke za priznanje stranih odluka, uporedna pravna analiza, Hrvatska, Srbija, Evropska regulativa o stečajnom postupku, UNCITRAL Model zakon o međunarodnom stečaju

Apstrakt

U ovom radu pristupili smo uporednoj analizi pretpostavki za priznanje stranih odluka kojima se uspostavlja stečajni postupak po hrvatskom i srpskom pravu, kako bismo utvrdili razlike koje postoje u stečajnoj proceduri u navedenim zemljama. Odlučili smo se za ove nadležnosti, budući da su se zakonodavci, nakon raspada SFRJ, kada su obe države postale nezavisne, opredelili za različite pristupe u pogledu zakona koji regulišu stečajni postupak. Analizirali smo sličnosti i razlike između ovih zakona i način na koji su relevantni pravni dokumenti u domenu uporednog stečajnog prava, kao što su Evropska regulativa o stečajnom postupku i UNCITRAL Model zakon o međunarodnom stečaju, uticali na njihov razvoj. Pri tom smo pokušali da odgovorimo na pitanje zašto su se dve susedne zemlje, nakon pet decenija zajedničke pravne istorije, opredelile za različite pristupe pri usvajanju instituta stečajnog prava i koji su faktori bili presudni u ovom procesu. Posebnu pažnju posvetili smo prednostima i manama koje praksa poznaje pri primeni ovih zakona u pogledu pretpostavki za priznanje stranih odluka u stečajnom postupku u hrvatskom i srpskom pravu. Analiza je izvršena u kontekstu evropskih i međunarodnih pravnih okvira, tj. zakona i regulativa u domenu stečajnog prava, kao i zakona u navedenim državama.

Objavljeno
2011-08-31
Kako citirati
Pejčinović, L. (2011) KOMPARATIVNA ANALIZA PRIZNAVANJA STRANIH ODLUKA U POSTUPCIMA INSOLVENTNOSTI U HRVATSKOM I SRPSKOM PRAVU, Strani pravni život, 55(2), стр. 213-234. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/471 (приступљено: 19 Октобар2021).
Sekcija
Pregledni naučni rad