RAZVOD BRAKA U UPOREDNOM PRAVU

  • Milan Počuča
    e-mail: institut@iup.rs
    Pravni fakultet Univerziteta Privredna Akademija Novi Sad
Ključne reči: razvod, brak, krivica, sporazum.

Apstrakt

U radu su prikazana rešenja instituta razvoda braka u nekoliko evropskih država. Može se konstatovati, da je u većini država devedesetih godina prošlog veka izvršena reforma porodičnog zakonodavstva. Pravci u kojima su izvršene reforme liberalizovale su uslove i postupak razvoda braka.Krivica, kao uslov za razvod braka, i daljem je prisutan u određenom broju evropskih zemalja, ali u tim zemljama prisutan je mešovit sistem razvoda braka. Pored krivice, brak se, može razvesti i zbog neslaganja naravi, poremećenih bračnih odnosa. Većina evropski država razlikuje dva načina na koji se brak može razvesti, a to je po zahtevu – tužbi jednog bračnog partnera ili na osnovu sporazuma bračnih partnera.Pored brzog načina za prestanak braka, sporazumni razvod braka je rasprostranjen i iz razloga njegove ekonomičnosti. Sporazumni razvod braka je jeftiniji od skupih sudskih postupaka.Razvod braka možemo razlikovati i prema organu pred kojim se sprovodi. Odnosno pored sudskog razvoda braka, prisutan je i administrativni razvod braka. Tako Rusija i Danska poznaju administrativnu registraciju razvoda braka, a koja podrazumeva sporazum bračnih partnera. Embrione administrativnog razvoda braka nalazimo i u engleskom pravu.

Objavljeno
2011-08-31
Sekcija
Pregledni naučni rad