INDICIJE ZA UVOĐENJE PRE PACK INSTITUTA U STEČAJNO ZAKONODAVSTVO BOSNE I HERCEGOVINE (sa osvrtom na pravo Republike Srbije)

  • Mirela Čokić
    e-mail: institut@iup.rs
    Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli
Ključne reči: stečaj, stečajni plan, pre pack (unaprijed pripremljen stečajni plan), privredno društvo, stečajni sud, ZOSP FBiH/RS, ZOS R Srbije.

Apstrakt

Stečajni plan predstavlja osnovni instrumentarij za provođenje postupka reorganizacije nad insolventnim privrednim društvom. Kako bi se izvršila uspješna sanacija i nastavilo nesmetano poslovanje neophodno je postojanje osnovnih ekonomskih parametara – kapaciteta. Postojanje odgovarajućih materijalnih osnova ukazuje na mogućnost primjene određene vrste stečajnog plana. Stečajni plan u svakom slučaju predstavlja odgovarajuću kombinaciju više diferentnih modalteta koji će dovesti do potpune sanacije privrednog društva i nastavka njegovog poslovanja, a što je osnovni cilj reorganizacije. Koji modalitet će biti primjenjen to zavisi od postojeće ekonomske – materijalne situacije u privrednom društvu. Kvalitet pripremljenog i prihvaćenog stečajnog plana od strane stečajnih povjerilaca će nužno zavisti i od potvrde stečajnog suda. Naime, Zakon o stečajnom postupku Federacije BiH i Republike Srpske propisuje mogućnost podnošenja stečajnog plana zajedno sa prijedlogom za otvaranje stečajnog postupka, kao i nakon otvaranja stečaja sve do završnog ročišta. U ovom prvom slučaju, kada se stečajni plan podnosi istovremeno sa prijedlogom za stečaj evidentno je postojanje pre pack instituta (unaprijed pripremljenog stečajnog plana) koji je već od 2009 godine podrobnije normiran u Zakonu o stečaju Republike Srbije. S obzirom da ovaj institut garantuje dobar ishod za insolventna privredna društva, nužno je njegovo uvođenje i detaljnije regulisanje i u stečajno zakonodavstvo BiH.

Objavljeno
2011-08-31
Kako citirati
Čokić, M. (2011) INDICIJE ZA UVOĐENJE PRE PACK INSTITUTA U STEČAJNO ZAKONODAVSTVO BOSNE I HERCEGOVINE (sa osvrtom na pravo Republike Srbije), Strani pravni život, 55(2), стр. 284.295. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/475 (приступљено: 19 Октобар2021).
Sekcija
Pregledni naučni rad