LEX FORI CONCURSUS KAO OSNOVNO PRAVILO U MEĐUNARODNOM STEČAJU

  • Vladimir Čolović naučni savetnik, Institut za uporedno pravo Beograd
Ključne reči: međunarodni stečaj, lex fori concursus, glavni stečajni postupak, sekundarni stečajni postupak, povezana društva.

Apstrakt

Pravilo lex fori concursus određuje da će se na stečajni postupak primenjivati pravo mesta pokretanja tog postupka, odnosno, pravo mesta stečajnog dužnika (sedište, flijala i imovina). Lex fori concursus se primenjuje kao osnovno pravilo međunarodnog stečaja, pomoću koga se objašnjava vođenje glavnog i više sekundarnih stečajnih postupaka protiv istog dužnika, kao i međuzavisnost tih postupaka. No, u Uredbi (EU) br. 848/2015 o postupku u slučaju insolventnosti predviđena je mogućnost da se ne pokrene sekundarni stečajni postupak, kada se u toj državi namiruju poverioci van stečajnog postupka, a o čemu odlučuje stečajni upravnik iz glavnog stečajnog postupka, kao i mogućnost pokretanja stečajnog postupka protiv člana ili članova povezanih društava. U radu se objašnjava status i primena pravila lex fori concursus u tim slučajevima. Posvećuje se pažnja i primeni ovog pravila u Model-zakonu o prekograničnoj insolventnosti (UNCITRAL).

Objavljeno
2016-12-31
Sekcija
Originalni naučni rad