SPECIJALIZACIJA SUDIJA I SUDOVA U PRIVREDNOJ MATERIJI – DOPRINOS EFIKASNOSTI SUDOVA I KVALITETU ODLUKA

  • Marina Matić Bošković istraživač saradnik Institut za uporedno pravo, Beograd
Ključne reči: specijalizacija sudova i sudija, uređenje sudova, privredni predmeti, uporedni modeli specijalizacije, izbor i obuka sudija, efkasnost i kvalitet pravosuđa, ujednačena sudska praksa.

Apstrakt

Autor analizira uporedna iskustva u specijalizaciji sudova, s obzirom da se specijalizacija često preporučuje kao važna reformska mera koja unapređuje efkasnost i kvalitet pravosuđa. Uporedna iskustva i praksa ne pokazuju jasnu vezu između specijalizacije i uspešnog pravosudnog sistema. Studije pokazuju da specijalizacija može doprineti unapređenju efkasnosti u složenijim predmetima koji zahtevaju posebna znanja, kao što su stečaji, intelektualna svojina ili poslovno pravo. Studije ukazuju i na određene izazove. Ulaganje dodatnih resursa za rešavanje privrednih predmeta može da stvori percepciju da se poslovnoj zajednici daje preferencijalni tretman ili da su osnovani specijalizovani sudovi u slučajevima kada obim posla ne opravdava dodatna ulaganja. Pored toga, sudije koje rade na samo jednoj vrsti predmeta mogu da razviju usku specijalnost koja može da ograniči njihov fokus. Autor daje i pregled uporedne prakse specijalizovanih privrednih sudova i razlike u modelima specijalizacije.

Objavljeno
2016-12-31
Sekcija
Originalni naučni rad