NADZOR OSIGURANJA- DIREKTIVA SOLVENTNOST II

Ključne reči: solventnost, nadzor, osiguravajuća društva, EU.

Apstrakt

Direktiva Solventnost II je najavila velike promene na tržištu osiguranja kako zemlja članica EU, tako i zemalja nečlanica, kada je u pitanju solventnost društva. Usvojena je 25. novembra 2009. godine, ali početak primene je odlagan sve do 1. januara 2016 godine. Ako uzmemo u obzir, da je za usklađivanje zakonodavstva zemalja potrebno dosta vremena, sredstava, kao i edukacija stručnog kadara, onda je navedeno odlaganje i razumljivo. Glavni razlog usvajanja nove direktive je jačanje jedinstvenog tržišta osiguranja i reosiguranja preko harmonizovanih zakonskih pravila radi veće zaštite osiguranika. Solventnost II cilja na zajedničko tržište, tj. dozvola za rad u jednoj državi članici dopušta društvu obavljanje delatnost u svim drugim zemljama članicama. Pitanje nadzora u osiguranju je jedno od najznačajnih pitanja kojima se direktiva bavi, i sve države članice su u obavezi da usklade domaće zakonodavstvo sa pravilima direktive. Glavni cilj nadzora je zaštita kako ugovarača, tako i korisnika osiguranja. U radu se govori pre svega o tri stuba direktive i izazovima u njenoj primeni, zatim o pojmu nadzora, o pravilima direktive o nadzoru nad poslovanjem osiguravajućih društava, kao i načinu na koji je nadzor regulisan u nekim zemljama članicama, i nečlanicama EU.

Objavljeno
2017-04-30
Kako citirati
Sekcija
Pregledni naučni rad