REVIZIJA UGOVORA ZBOG PROMENJENIH OKOLNOSTI UPOREDNOPRAVNA REŠENJA O KLAUZULI REBUS SIC STANTIBUS

  • Ilija Zindović, PhD Pravni fakultet za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredne akademije u Novom Sadu
Ključne reči: ugovori, promenjene okolnosti, revizija, uporedna pravna rešenja.

Apstrakt

Klauzula rebus sic stantnibus spada u kategoriju opštih odstupanja od ograničenja autonomije volje stranaka. Ipak, ovo pravilo u odnosu na druga pravila opšteg karaktera ima svojih specifčnosti. Njena primena može doći do izražaja samo u određenim okolnostima. Pri tome, sudska ovlašćenja u izmeni ugovora su skoro isključena a pojedini pravni sistemi primenu ove klauzule dozvoljavaju samo kod određenih ugovora.

Objavljeno
2017-09-30
Sekcija
Originalni naučni rad