KRIMINOLOŠKI ASPEKTI KOREKTIVNIH SILOVANJA LEZBEJKI U JUŽNOAFRIČKOJ REPUBLICI

  • Ena Kazić, MA Viši asistent na Pravnom fakultetu Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, doktorand na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu
  • Rialda Ćorović, MA Stručni savjetnik u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, doktorand na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu
Ključne reči: korektivna silovanja, LGBT populacija, silovanje, Južnoafrička Republika.

Apstrakt

Korektivna silovanja predstavljaju veliki problem po južnoafričko društvo, s obzirom da je netrepeljivost prema pripadnicima LGBT populacije u porastu, a tom porastu korespondira porast korektivnih silovanja. Cilj ovog rada je predstaviti problematiku korektivnih silovanja lezbejki u Južnoafričkoj republici, sa kriminološkog uklona. S tim u vezi autorice će u radu dati defniciju korektivnih silovanja, ukazati na njihovu pravnu prirodu i specifčnosti po kojima se razlikuju u odnosu na silovanje. Osim toga, autorice će ukazati na uzroke i posljedice korektivnih silovanja lezbejki, te se posebno osvrnuti na mogućnost prevencije ove vrste seksualnog nasilja.

Objavljeno
2017-09-30
Sekcija
Pregledni naučni rad