CILJEVI I ZNAČAJ REGIONALNE POLITIKE EVROPSKE UNIJE, UZ OSVRT NA POLITIKU REGIONALNOG RAZVOJA SRBIJE

  • Milan Počuča, PhD Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
  • Jelena Matijašević-Obradović, PhD Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Ključne reči: Regionalna politika EU, fondovi EU, Strategija Evropa 2020, IPA, IPA II.

Apstrakt

Regionalna politika EU spada u red najvažnijih zajedničkih EU politika. Ciljevi kohezione politike EU za period 2014-2020. godina, predstavljeni su u Strategiji Evropa 2020, i odnose se na pametan, održivi i inkluzivni rast. Poseban značaj za Srbiju imaju fnansijski instrumenti regionalne politike EU, a naročito Evropski fond za regionalni razvoj, koji, između ostalog, fnansira i projekte prekogranične suradnje. Zakonom o regionalnom razvoju određeno je da se fnansiranje regionalnog razvoja vrši, između ostalog, i iz pretpristupnih fondova EU, u kom kontekstu je u periodu 2007-2013. godina za Srbiju i region AP Vojvodina bio veoma značajan Instrument za predpristupnu pomoć – IPA, dok se za period 2014-2020. godina očekuje pretprisutna podrška programa IPA II. Konačno, aktuelno opredeljenje kohezione politike EU, iskazano u Strategiji Evropa 2020, ističe važnost ovog programa za države kandidate, kao i države susedstva, navodeći da će proširenje prostora na kojem se primenjuju pravila Evropske unije kreirati nove mogućnosti, kako za Evropsku uniju, tako i za njene susede.

 

Objavljeno
2017-12-31
Sekcija
Originalni naučni rad