OSIGURANJE OD POVREDA NA RADU I PROFESIONALNIH BOLESTI: REGULATIVA I PRAKSA EU

  • Valentina Ranaldi, PhD Odsek za političke nauke, Univerzitet La Sapienza, Rim
Ključne reči: Evropska unija, bezbednost i zdravlje na radu, nesreće na radu, profesionalne bolesti, naknada štete, osiguranje, Sud pravde Evropske unije.

Apstrakt

Pitanje nesreća na radu i profesionalnih bolesti, kao predmet zaštite u oblasti prava osiguranja, deo je ciljeva nekoliko evropskih propisa. Ovo pitanje je deo opštijeg interesa zakonodavca na nivou Unije i sudije za bezbednost i zdravlje na radu. U tom smislu, ovaj rad nastoji da analizira sposobnost za implementaciju i razvoj pristupa upravljanja rizicima bezbednosti i zdravlja na radu na nivou EU. Analiza se sprovodi kroz ispitivanje pravnog okvira EU koji uređuje ovo pitanje, kao i najnovijih i najrelevantnijih slučajeva Suda pravde Evropske unije u pogledu osiguranja i naknade štete za povrede na radu i profesionalne bolesti. Iz ovog istraživanja se može videti nastojanje da se na evropskom nivou obezbedi postojanje bezbednosnih i zdravstvenih standarda. Međutim, ti napori su neadekvatni u pogledu tržišta rada koje se stalno menja, a koje karakterišu sve manje stabilni radni odnosi, novi oblici angažovanja i sve starija radna snaga. Svi oni kojih se ove promene tiču nisu pokriveni postojećim zakonodavstvom u oblasti zdravlja, bezbednosti i osiguranja, a ono se ne odnosi ni na sve veći broj onih koji su privremeno angažovani ili su angažovani kroz netipične ugovore.

Objavljeno
2017-12-31
Sekcija
Pregledni naučni rad