“UBISTVO IZ SAMILOSTI” U UPOREDNOM ZAKONODAVSTVU

  • Dragana Petrović, PhD Institut za uporedno pravo, Beograd
Ključne reči: “ubistvo iz samilosti”, obično ili privilegovano, motiv egzekutora ili zahtev žrtve, legalizacija.

Apstrakt

Pitanje eutanazije je regulisano na različite načine u svakoj zemlji i zakonodavstvu. Međutim, još uvek nije sve rečeno, i još postoje brojni argumenati i povodi za ozbiljnu zabrinutost. Tema je široka, kao i same dimenzije ljudskog bića i samog sveta. Teška i snažna, takođe. Kako autor ističe, iza svakog pitanja povezanog sa eutanazijom leži prethodno pitanje stvarne potrebe njene legalizacije. Autor dodaje: ovde je dobro čuti drugačije mišljenje, osvetliti problem iz druge perspektive i ponuditi nova rešenja za složene, ali važne dileme koje nastaju u vezi sa ovim pitanjem.

Objavljeno
2017-12-31
Kako citirati
Petrović, D. (2017) “UBISTVO IZ SAMILOSTI” U UPOREDNOM ZAKONODAVSTVU, Strani pravni život, 61(4), стр. 169-180. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/540 (приступљено: 2 Децембар2022).
Sekcija
Pregledni naučni rad