FENOMENOLOŠKE I ETIOLOŠKE KARAKTERISTIKE KRIMINALITETA MALOLETNIKA U SRBIJI - KOMPARATIVNA ANALIZA

  • Nikola Vujičić, MA Istraživač pripravnik, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd
Ključne reči: kriminalitet, maloletnici, fenomenološka dimenzija, etiološka dimenzija, Srbija, Evropa.

Apstrakt

U radu su analizirane osnovne karakteristike kriminaliteta maloletnika u Republici Srbiji u periodu od 2005. do 2014. godine, sa posebnim osvrtom na komparaciju kriminaliteta u okvirima evropskih država. Ukoliko se sagleda zvanična statistika, ovaj tip kriminaliteta u Srbiji ne predstavlja veliki problem, budući da učešće maloletnika u ukupnoj strukturi kriminaliteta iznosi 3,7% (evropski prosek je 9,3%). I mada maloletnici najčešće vrše krivična dela protiv imovine, u posmatranom periodu je zabeležen porast vršenja krivičnih dela sa elementima nasilja, pre svega se misli na krivična dela protiv života i tela, pri čemu su stope u Srbiji znatno više u odnosu na prosečnu evropsku stopu. Kada je reč o kaznenoj politici, Srbija se uz Sloveniju, Veliku Britaniju, Poljsku i Hrvatsku, ubraja u one zemlje koje kaznu maloletničkog zatvora vide kao krajnju meru, odnosno sudovi se najčešće opredeljuju za izricanje vanzavodskih mera i sankcija.

Objavljeno
2017-12-31
Sekcija
Pregledni naučni rad