PRAVNI OKVIR DRŽAVNE POMOĆI NA TRŽIŠTU EVROPSKE UNIJE

Ključne reči: pravo, politika državne pomoći, konkurencija, Evropska unija.

Apstrakt

Politika državne pomoći predstavlja vrstu politike konkurencije Evropske unije, koja simbolizuje kočioni sistem strategija industrijskih sektora, koje vode ometanju konkurencije na Jedinstvenom tržištu Evropske unije. Određivanje uslova i postupak kontrole državne pomoći odvijaju se u cilju zaštite slobodne konkurencije na ovom specifčnom tržištu, primenom načela tržišne ekonomije i podsticanja privrednog razvoja. Potrebno je obezbediti transparentnost pri dodeli državne pomoći, kao i poštovanje odredbi komunitarnog prava koje se odnose na institut državne pomoći. Veoma je interesantna primena državne pomoći kod pojedinih oblasti, kao što su regionalna pomoć, pomoć za istraživanje, razvoj i inovacije, pomoć za očuvanje životne sredine i pomoć prilikom preuzimanja rizičnog kapitala. Od ključnog značaja je uskladiti privredni život Evropske unije sa legislativnim okvirom komunitarnog prava, što će predstavljati i predmet istraživanja prezentovan u ovom radu.

Objavljeno
2017-12-31
Sekcija
Pregledni naučni rad