NORMA KAO IMPERATIV

  • Dušan Vranjanac
    e-mail: institut@iup.rs
    Pravni fakultet Univerziteta UNION, Beograd
Ključne reči: pravna norma; imperativ; kritičke primedbe.

Apstrakt

Pravna norma se tokom istorije, pa često i danas, shvatala kao imperativ (zapovest). Najpre treba precizirata šta ovo shvatanje sve može da podrazumeva. Sam pojam imperativnog shvatanja prava može da ima više značenja. Ovakvo shvatanje je dosta kritikovano od strane nekih od najvećih mislilaca, s tim što definitivno rešenje problema nije još uvek na pomolu.

Objavljeno
2010-06-30
Sekcija
Originalni naučni rad