MEĐUNARODNE POLICIJSKE ORGANIZACIJE

  • Sergej Uljanov, MSc
    e-mail: institut@iup.rs
    Nacionalni centralni biro INTERPOL-a, Beograd
  • Zvonimir Ivanović, MSc
    e-mail: institut@iup.rs
    Kriminalističko-policijska akademija, Beograd
Ključne reči: Međunarodne policijske organizacije, organizovani kriminal, INTERPOL, EUROPOL, ASEANPOL, CLARA, OAS, CJPCAC, ACCP, WAPCCO, CAPCCO, SARPCCO, SPCPC, SEPCA, SECI.

Apstrakt

Savremeni profil civilizacije neizostavno je obeležen dinamičnom, brutalnom i nažalost efikasnom organizovanom kriminalnom aktivnošću. Njen međunarodni prefiks, svakako, doprinosi uvećanju stepena društvene opasnosti po državu i pojedinca odnosno štete koju izaziva na državnim i privatnim dobrima.

Odgovor društva na konstantno prisustvo neprijatelja njegovih osnovnih vrednosti, u ovom članku, pokušavamo da pronađemo u postojanju međunarodnih policijskih organizacija, koje deluju na svetskom, kontinentalnom i regionalnom nivou.

Kako bi njihova uloga bila shvaćena što potpunije biće prikazan i osvrt na istorijat njihovog nastanka i razvoja, kao i na one istorijske epizode u kojima su neke od predmetnih međunarodnih policijskih organizacija bile zloupotrebljene.

Na svetskom nivou razmatraćemo značaj međunarodne organizacije kriminalističke policije INTERPOL, na kontinentalnom planu analiziraćemo evropske afričke, azijske, latinoameričke, centralnoameričke, panameričke i pacifičke policijske organizacije, dok ćemo se na regionalnom planu usredsrediti na svrhu međunarodne organizacije SECI.

Mišljenja smo da su dometi ovih međunarodnih policijskih organizacija, u borbi protiv, pre svega, organizovane kriminalne aktivnosti, od presudne važnosti za zaštitu kako osnovnih ljudskih prava i sloboda, tako i stabilnosti i prosperiteta međunarodnih odnosa u regionalnoj, kontinentalnoj i svetskoj perspektivi.

Objavljeno
2010-06-30
Kako citirati
Sekcija
Originalni naučni rad