KINESKA TEORIJA COMMUNITY POLICING-A

  • Kam C. Wong, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Profesor na Xavier Univerzitetu u Cincinatiju, Istraživač pri Centru za kriminologiju na Univerzitetu u Hong-Kongu
Ključne reči: Kineska policija, opštinska policija, policija usmerena na rešavanje problema, kineska teorija policije, policija kao samo-pomoć, policija kao društveno sredstvo.

Apstrakt

Ovaj članak upoznaje čitaoce sa radikalno drugačijom teorijom opštinske policije, tj. „community policing-a“. „Moć policije kao teorija društvenog sredstva“ („SRT“), predstavlja kinesku političku filozofiju (“mass line“) i iskustva u funkcionisanju policije (“renmin jingcha”). SRT se bavi sa tri glavna pitanja: Koja je uloga i funkcija policije? Koji je odnos policije i ljudi? Zašto se ljudi obraćaju policiji? SRT analizira krivično delo i policiju iz perspektive ljudi, a ne iz ugla države. Iz perspektive pojedinca, zločini su lični problemi, a problem su dalje neispunjena očekivanja koji proizilaze iz nedostatka sredstava, dok policija predstavlja društveno sredstvo dostupno ljudima radi rešavanja njihovih ličnih problema. U pogledu ustanovljenja, SRT predstavlja humanističku teoriju naroda, teoriju demokratske vladavine, teoriju ovlašćivanja i teoriju samopomoći.

Objavljeno
2010-06-30
Sekcija
Pregledni naučni rad