Povratak na detalje članka O OSNOVNIM KARAKTERISTIKAMA TUŽBI ZA NAKNADU ŠTETE NASTALE USLED MASOVNOG UNIŠTAVANјA STAMBENE IMOVINE PO OKONČANјU ORUŽANIH SUKOBA NA KOSOVU I METOHIJI Preuzmi fajl Preuzmi PDF