NORMATIVNO UREĐENJE FRANCHISING POSLOVA MEĐUNARODNI ASPEKT

  • Ivanka Spasić, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Univerziteta »Privredna akademija«, Novi Sad
Ključne reči: Franchising posao; franchising ugovor; Vodič UNIDROIT-a za franchising; Model zakon o predugovornom otkrivanju podataka; Tipski ugovor MTK o franchising

Apstrakt

Franchising je specifičan metod poslovne saradnje (kooperacije) zasnovane na ugovoru. Budući da u praksi postoji više oblika i vrsta ovog posla kao i više ugovornih modaliteta putem kojih se ovi poslovi realizuju dosta je teško pravno normirati ovaj posao kako na nacionalnom tako i na međunarodnom planu. Najveću poteškoću normativnog uređivanja predstavlja izuzetna složenost ovog posla, njegove brojne i različite komponente koje bi trebalo objediniti određenim propisom što najčešće nije izvodljivo. Problemu norniranja, naročito kada se ono treba sprovesti na međunarodnom planu, doprinosti i različito pravno uređivanje pojedinih važnih pitanja koja predstavljaju sastavni i bitni deo franchising posla u nacionalnim pravnim sistemima.

U radu se analiziraju neka od ključnih pitanja i problema normativnog uređivanja franchisinga, prvenstveno sa međunarodnog stanovišta.

Objavljeno
2010-06-30
Kako citirati
Spasić, I. (2010) NORMATIVNO UREĐENJE FRANCHISING POSLOVA MEĐUNARODNI ASPEKT, Strani pravni život, 54(2), стр. 271-292. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/575 (приступљено: 9 Децембар2022).
Sekcija
Originalni naučni rad