IDEOLOŠKI, PRAVNI I EMPIRIJSKI TEMELJI MEĐUNARODNOG INVESTICIONOG PRAVA – NEKOLIKO ZAPAŽANJA

  • Velimir Živković master, МJur (Oxford), doktorand (LSE) istraživač - saradnik Institut za uporedno pravo, Beograd
Ključne reči: međunarodno investiciono pravo, međunarodna investiciona arbitraža, vladavina prava.

Apstrakt

Čini se da se u praksi i doktrini ne dovodi u pitanje da režim međunarodnog investicionog prava teži (ili već ostvaruje) multilateralizam i uniformnost supstantivnih principa, pravila i tumačenja. Cilj ovog članka je novi osvrt na ono što bi se moglo nazvati temeljima takvog režima – međunarodne sporazume o zaštiti stranih investicija – i pogotovo na ideološke, pravne i empirijski istražene kontroverze koje ih okružuju. Nekoliko zapažanja u ovom pogledu u značajnoj meri dovode u pitanje stav da je međunarodno investiciono pravo bilo inicijalno formulisano i stoga očekivano kao multilateralni i uniformni režim u supstantivnom smislu.

Objavljeno
2016-12-31
Sekcija
Originalni naučni rad