THE RULE OF LAW

  • Rainer Faupel, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Ministry of Justice, State of Brandenburg
Ključne reči: vladavina prava; obrazovanje; etički standardi; poverenje u državne institucije; sloboda štampe; promene u oblasti kulture; politička podrška.

Apstrakt

Rainer Faupel je rođen 1938 godine u Nemačkoj i nakon studija prava u Minhenu i Frankfurtu, počeo je da radi kao naučni saradnik na Univerzitetu. Jedno vreme radio je kao sudija za radne sporove, a takođe i kao funkcioner Saveznog Ministarstva pravde u Bonu. Nakon ujedinjenja Nemačke, bio je državni sekretar u Ministarstvu pravde. Od 1999. radi kao arbitar i konsultant, a bio je i u Beogradu kao šef nekoliko projekata finansiranih od strane EU, u sklopu izgradnje kapaciteta Srbije u oblasti pravosuđa. Ovaj tekst predstavlja njegovo predavanje, koje je on održao na Kolarcu u Beogradu 21.04.2009. Na istu temu, gospodin Faupel je pre nekoliko godina održao predavanje na konferenciji G-8 u Berlinu. U ovom tekstu, on govori o pojmu vladavine prava i različitim definicijama tog pojma, a posebnu pažnju posvećuje nekim socijalnim, političkim i kulturnim faktorima, koji se moraju ispuniti da bi se uopšte moglo govoriti o vladavini prava. U tom smislu, on posebno ističe pitanja obrazovanja i etičkih standarda, zatim pitanje izgradnje poverenja u državne institucije, zatim ulogu i značaj slobode štampe, zatim promene u oblasti kulture i političku podršku.

Objavljeno
2009-06-30
Sekcija
Članci