DISCIPLINSKA ODGOVORNOST U SLOBODNIM PROFESIJAMA

  • Dragana Knežić-Popović, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Pravni fakultet Univerziteta UNION u Beogradu
Ključne reči: disciplinska odgovornost, slobodne profesije, disciplinske povrede, disciplinske kazne, disciplinski postupak

Apstrakt

Disciplinska odgovornost ima poseban značaj u slobodnim profesijama zato što se ove delatnosti obavljaju potpuno autonomno. Danas se govori o disciplinskom pravu kao internom pravu, svojstvenom svakoj od slobodnih profesija, koje ima za cilj da osigura zaštitu kolektivnog profesionalnog interesa. Mnogobrojna su pravila u uporednom pravu koja uređuju ponašanja nosilaca slobodnih profesija, a prevashodni cilj im je prevencija profesionalne greške. Prevencija je uvek najveća briga jedne strukovne organizacije: izricanje disciplinske kazne nesumnjivo je neuspeh profesionalnog reda. Svaka profesija poseduje svoja vlastita pravila i sledstveno tome poseduje svoje disciplinsko pravo. Snaga i uređenost pojedinog disciplinskog prava variraju u zavisnosti od kohezije profesionalnog staleža i njegovog ekonomskog i društvenog značaja. Disciplinska odgovornost predstavlja kariku između profesionalne građanske odgovornosti i krivične odgovornosti i stoga postoje sličnosti i razlike između disciplinske odgovornosti, s jedne strane i građanske i krivične odgovornosti, s druge strane, u oblasti slobodnih profesija. U izučavanju disciplinske odgovornosti istiću se, grubo podeljeno, tri grupe pitanja: disciplinske povrede, disciplinske kazne i disciplinski postupak.

Objavljeno
2009-09-30
Kako citirati
Knežić-Popović, D. (2009) DISCIPLINSKA ODGOVORNOST U SLOBODNIM PROFESIJAMA, Strani pravni život, 53(2), стр. 215-234. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/625 (приступљено: 3 Децембар2022).
Sekcija
Članci