UPOREDNI PRIKAZ ZAKONODAVSTVA PRIVATNOG SEKTORA BEZBEDNOSTI U ZEMLJAMA EU

  • Dušan Davidović, MA
    e-mail: institut@iup.rs
    Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
  • Želimir Kešetović, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu
Ključne reči: privatna bezbednost, industrija privatne bezbednosti, zakonodavstvo privatnog sektora bezbednosti, harmonizacija zakona o privatnoj bezbednosti, Evropska Unija

Apstrakt

Rad predstavlja pokušaj kritičkog prikaza zakonodavstava koja regulišu privatni sektor bezbednosti u zemljamaEU. Privatna bezbednost postala je neodvojivi deo ukupne unutrašnje bezbednosti svih zemalja starog kontinenta. U tom smislu, proučavanje privatne bezbednosti u okviru ukupne bezbednosti u Evropi, predstavlja deo ukupne brige svakodnevnoj sigurnosti građana Evrope. Privatne kompanije za obezbeđenje sve više se angažuju u pružanju pomoći državi u ispunjavaju tog zadatka, a u isto vreme one stvaraju novu vrednost- u vidu novih radnih mesta i biznisa. Privatni sektor bezbednosti se upadljivo širi po svim zemljama EU; 1,7 miliona zaposlenih u 50,000 kompanija sa godišnjim obrtom od 15 milijardi €.

Ekspanzijom EU na Istok, još više će se povećati potražnja za uslugama bezbednosti i zaokružiti proces internacionalizacije bezbednosnih usluga privatnog sektora. Jedan od osnovnih uslova tog procesa, jeste i harmonizacija nacionalnih legislativa u privatnom sektoru. Ovaj rad predstavlja pokušaj stvaranja jednog inventara zakona koji regulišu privatni sektor bezbednosti u Evropi, a koji može biti od koristi nekoj zakonodavnoj vlasti koja jednom u Srbiji bude uvodila zakon o privatnoj bezbednosti.

Objavljeno
2009-09-30
Kako citirati
Davidović, D. и Kešetović, Želimir (2009) UPOREDNI PRIKAZ ZAKONODAVSTVA PRIVATNOG SEKTORA BEZBEDNOSTI U ZEMLJAMA EU, Strani pravni život, 53(2), стр. 235-251. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/626 (приступљено: 9 Децембар2022).
Sekcija
Članci