SARADNJA GRANIČNIH POLICIJA ZEMALJA EVROPSKE UNIJE – PRIMER SR NEMAČKE I POLJSKE

  • Milan Milošević, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Kriminalističko-policijska akademija
  • Siniša Dostić, MA
    e-mail: institut@iup.rs
    MUP Republike Srbije
Ključne reči: Evropska Unija, integrisano upravljanje granicom, granična policija, organizacija, nadležnost, modeli bilateralne saradnje.

Apstrakt

Evropska unija je, kroz opšteprihvaćeni koncept integrisanog upravaljanja granicom, razvila efikasan sistem kontrole i upravljanja granicama. On omogućava slobodan protok ljudi i robe, kao i sprečavanje prekograničnog organizovanog kriminala, uz istovremeno poštovanje visokih standarda zaštite ljudskih prava i sloboda. Ovako uspostavljen sistem između država članica EU, zahteva i uvođenje visokih standarda organizacije, nadležnosti i modela saradnje subjekata bezbednosti granica, kako na unutrašnjim tako i na njenim spoljnim granicama. U svakom slučaju, Granična policija predstavlja jedan od najvažnijih subjekata bezbednosti granica EU. Polazeći od toga, cilj ovog rada je da na primeru funcionisanja graničnih policija EU, konkretno, Savezne Republike Nemačke kao “stare članice EU” i Republike Poljske kao “nove članice EU”, predstavi standardizaciju u njihovoj organizaciji, nadležnostima, a naročito u modelima bilateralne saradnje.

Objavljeno
2009-09-30
Kako citirati
Milošević, M. и Dostić, S. (2009) SARADNJA GRANIČNIH POLICIJA ZEMALJA EVROPSKE UNIJE – PRIMER SR NEMAČKE I POLJSKE, Strani pravni život, 53(2), стр. 253-269. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/627 (приступљено: 9 Децембар2022).
Sekcija
Članci