NACIONALNE, KULTUROLOŠKE I FILOZOFSKOPRAVNE KARAKTERISTIKE ZATVORSKIH SISTEMA (Uporedna analiza)

  • Zlatko Nikolić, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Institut za kriminološka i sociološka istraživanja Beograd
Ključne reči: zatvori, razlike, osobenosti, sličnosti

Apstrakt

Zatvori i zatvorski sistemi u svetu se u stereotipnom vi-đenju laičke javnosti shvataju kao istovetni i bez većeih razlika. Međutim, na ove ustanove i sisteme utiču, osim pravnog okvira, i mnogi manje vidljiviji faktori, pa ti uticaji, kao što su: nacionalni, kulturološki i filozofskopravni aspekti čine predmet našeg razmatranja i upo-ređivanja u ovom radu.

Objavljeno
2009-09-30
Kako citirati
Nikolić, Z. (2009) „NACIONALNE, KULTUROLOŠKE I FILOZOFSKOPRAVNE KARAKTERISTIKE ZATVORSKIH SISTEMA (Uporedna analiza“), Strani pravni život, 53(2), стр. 271-289. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/628 (приступљено: 9 Децембар2022).
Sekcija
Članci