SLOBODA JAVNOG OKUPLJANJA IZMEĐU POLITIKE I MEĐUNARODNOG PRAVA

  • Zorica Mršević, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Instituta društvenih nauka Beograd
Ključne reči: sloboda mirnog javnog okupljanja, dužnost lokalnih vlasti, zabrana diskriminacije, parade ponosa, incidenti, sukob autoritarnih sa demokratskim vrednostima, nove članice EUa, Evroprajd.

Apstrakt

U tekstu se analiziraju problemi vezani za realizaciju slobode javnog okupljanja u zemljama Istočne Evrope, od kojih su neke od novoprimljenih članica EUa koji još uvek postoje za razliku od višedecenijski dugih tradicija mirnog održavanja paradi ponosa u zemljama Zapadne Evrope. Prezentiraju se analize paradi ponosa 2008 u gradovima i zemljama gde je to samo kulturna manifestacija i turistička atrakcija koja se dešava na ulicama i trgovima, kontrastno konfrontirane sa istovremenim zbivanjima u gradovima i zemljama gde takvi događaji izazivaju incidente, zabrane pa čak i ulično nasilje. Predstavljen je i zaključak Kongresa evropskih lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope na temu slobode okupljanja koja pripada svakome, koji je usvojio “Rezoluciju o slobodi okupljanja i izražavanja za lezbejke, gejeve, biseksualne i transrodne osobe”. Tim dokumentom se snažno osuđuju zabrane parade ponosa i podseća se na dužnost lokalnih vlasti u celoj Evropi da obezbede slobodu javnog okupljanja i izražavanja za sve bez diskriminacije. Takođe su predstavljeni dokumenti koje je Amnesty International izdao tokom 2008 insistirajući na slobodi javnog okupljanja kao jednom od osnovnih tekovina moderne demokratije.

Objavljeno
2009-09-30
Kako citirati
Mršević, Z. (2009) SLOBODA JAVNOG OKUPLJANJA IZMEĐU POLITIKE I MEĐUNARODNOG PRAVA, Strani pravni život, 53(2), стр. 315-344. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/630 (приступљено: 9 Децембар2022).
Sekcija
Članci