EVROPSKA ZAJEDNICA NARODA U IDEJAMA ADOLFA HITLERA I NACIONALSOCIJALISTIČKOJ PRAKSI

  • Nenad Petrović, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Institut za strategijska istraživanja, Beograd
Ključne reči: Evropa, zajednica naroda, veliki privredni prostor, Treći Rajh, nacionalsocijalizam, Hitler, Trojni pakt, rasa, globalizam.

Apstrakt

Ideje i planovi za stvaranje jedinstvene Evrope veoma su stari i obnavljani su više puta. Ništa neobično da je i nacionalsocijalizam stremio ostvarenju evropske zajednice naroda. Adolf Hitler je u svojim tekstovima i govorima razmišljao o stvaranju jednog velikog privrednog i organski povezanog prostora u Evropi kojim bi dominirao Treći Rajh. Slične ideje o pozvanosti Nemačke da bude stožer (ali samo Srednje Evrope) postojale su tokom devetnaestog stoleća sve do kraja Prvog svetskog rata kada su privremeno bile napuštene. Ipak, osnovna razlika između njih ležala je u tome što je program o Srednjoj Evropi bio baziran na nemačkom nacionalizmu a Hitlerov program je stremio stvaranju svetskog poretka sa nekoliko centara moći dok se ideološki zasnivao na rasističkim koncepcijama. Temelji ovakvom projektu politički su postavljeni Paktom potpisanim u Berlinu 27. septembra 1940. godine posle više od godine dana ratovanja u Evropi. Ipak, tokom svetskog sukoba nacistički vrh nije ni pokušao da oživotvori ideju o jedinstvenoj Evropi sa Nemačkom kao stožerom! Tako su ovi planovi ostali samo nedovoljno razrađena ideja i želja pre svega samog Hitlera i njegovog najbližeg okruženja.

Objavljeno
2009-09-30
Sekcija
Članci