POJAM MEĐUNARODNOG PRAVA

Ključne reči: Međunarodno pravo, Međunarodno javno pravo, Pravo.

Apstrakt

U naše vreme sve je veća uloga međunarodnog (javnog) prava koje ne samo da sve potpunije reguliše odnose u međunarodnoj zajednici, već isto tako na razne načine (neposredno i posredno) sve više uređuje i društvene odnose u državama. Stoga je čak i za one koji se ne bave profesionalno međunarodnim odnosima neophodno da imaju makar osnovna znanja o tom velikom, složenom i po mnogo čemu izuzetno zanimljivom pravnom poretku.

Rad ima četiri osnovna tematska dela.

Prvi se bavi pojmom i nazivom međunarodnog prava. Tu je ukazano na razlikovanje između unutrašnjeg i međunarodnog prava, a zatim je data definicija međunarodnog prava, uz sažeto ali dovoljno jasno objaš- njenje njenih elemenata. Takođe, dati su kratak osvrt na nastanak i razvoj međunarodnog prava (ukazano je na to da se o međunarodnopravnim normama može govoriti još u antičkom svetu, što neki osporavaju) i objašnjenje samog naziva ove grane prava.

Drugi deo bavi se međunarodnim pravom kao osobenim pravnim poretkom. Tu je ukazano da suprotno osporavanjima koja se i danas ponekad mogu čuti, međunarodno pravo jeste pravo (skup pravnih pravila), a zatim je ukazano na njegove najvažnije osobenosti.

Treći deo bavi se podelom međunarodnog prava, a četvrti njegovim razlikovanjem od nekih sličnih pojava (međunarodno privatno pravo, međunarodno privredno pravo, uniformno pravo i dr.)..

U zaključnom osvrtu autor primećuje da je savremeno međunarodno pravo zapalo u krizu, ali da sve ukazuje da će, osim u slučaju nekakve sveopšte katastrofe (svetski rat, pandemija i sl.) ono nastaviti da se razvija na raznim poljima, i to sve brže. Međutim, svetu nije potrebno bilo kakvo, već demokratsko međunarodno pravo. Znači, takvo pravo koje je doneto na demokratski način, koje izražava i štiti opšteljudske vrednosti i odgovara svima (uslovno rečeno, razume se) i koje stoga svi poštuju i uvažavaju. Jedino tako se mogu postići potrebna stabilnost, pravi- čnost i sklad u međunarodnim odnosima. A bez toga, dugoročno gledajući nema mira, nema napretka, nema budućnosti.

Objavljeno
2009-01-31
Sekcija
Članci