PRIVREMENE MERE ZAŠTITE U DVE PRESUDE MEĐUNARODNOG SUDA PRAVDE- SLUČAJEVI GENOCIDA (BOSNA I HERCEGOVINA PROTIV SRBIJE I CRNE GORE)

  • Ewa Salkiewicz-Munnerlyn, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Poljski diplomata, profesor prava i zvaničnik OEBS-a
Ključne reči: Međunarodni sud pravde u Hagu; tužba Bosne i Hercegovine; genocid; privremene mere

Apstrakt

Rad se bavi pravnom analizom dve presude Međunarodnog suda pravde: prve od 8. aprila 1993. godine- slučaj koji se tiče primene Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida (Bosna i Hercegovina protiv Jugoslavije (Srbije i Crne Gore))- zahtev za izricanje privremenih mera i druge od 13. septembra 1993. godine- slučaj koji se tiče primene Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida (Bosna i Hercegovina protiv Jugoslavije (Srbije i Crne Gore))- kasniji zahtev za izricanje privremenih mera. Ukazaćemo na uslove koji su neophodni da bi Međunarodni sud pravde izrekao privremene mere zaštite kao što su: a) hitne situacije, b) nenadoknadiva šteta, c) zaštita prava stranaka. Takođe će biti razmotren pojam nadležnosti prima facie kao i uspostavljanje ili ne obavezujuće snage presude, njena izvršivost i odnos između Saveta bezbednosti i Međunarodnog suda pravde.

Objavljeno
2009-01-31
Sekcija
Članci