PRAVOSUDNI SISTEM EVROPSKE UNIJE U SVETLOSTI REFORMSKOG UGOVORA

  • Aleksandra Čavoški, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Pravni fakultet Univerziteta UNION
Ključne reči: Sud pravde Evropske unije, Opšti sud, specijalizovani sudovi, Ugovor iz Lisabona, nadležnost, izbor sudija, sudski postupci

Apstrakt

Autor je ovom prilikom predstavio osnovne novine u pravosudnom sistemu Evropske unije predviđene Ugovorom iz Lisabona. Deo izmena je organizacione prirode i ogleda se u promeni naziva sudova, načinu izbora sudija i opštih pravozastupnika i obrazovanju specijalizovanih sudova. Druge vrste izmena tiču se određenih postupaka pred Evropski sudom pravde i Prvostepenim sudom i to su postupak po tužbi za poništaj, postupak za sakcionisanje država članica i postupak davanja prethodnog mišljenja.

Objavljeno
2009-09-30
Sekcija
Članci