BELA ŠENGENSKA LISTA

  • Jelena Lepetić, MA
    e-mail: institut@iup.rs
    Institut za uporedno pravo, Beograd
Ključne reči: bela šengenska lista, Šengenski sporazum, Šengenska konvencija, Šengen acquis, Evropska unija, mapa puta.

Apstrakt

Dolazak na belu šengensku listu jedan je od prioriteta zemalja zapadnog Balkana koje nisu članice Evropske unije. Koncept “Evrope bez granica” za države članice Evropske unije postao je stvarnost potisivanjem Šengenskog sporazuma. Sloboda kretanja u okviru EU dobila je novi smisao, a Šengen acquis postao je deo prava Evropske unije. Bezvizni režim doneo je sa sobom i problem ilegalnih migracija i prekograničnog kriminala. Ova činjenica naterala je države članice EU da postave visok standard za dolazak na belu viznu listu. Pojam bele šengenske liste dobio je gotovo “mitsko” značenje. Zemljama čiji je cilj bezvizni režim sa EU predstavljene su mape puta koje sadrže mere koje ove države treba da preduzmu da bi se našle na beloj šengenskoj listi. Autor je pokušao da prikaže trenutnu poziciju Srbije na tom putu.

Objavljeno
2009-09-30
Sekcija
Članci