MEĐUNARODNA SARADNJA U ODUZIMANJU PRIHODA STEČENIH KRIVIČNIM DELOM

  • Goran Bošković, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Kriminalističko- policijska akademija, Beograd
  • Saša Mijalković, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Kriminalističko- policijska akademija, Beograd
Ključne reči: prihod stečen kriminalom, organizovani kriminal, oduzimanje prihoda stečenih kriminalom, modeli međunarodne saradnje, međunarodne organizacije.

Apstrakt

Savremeni organizovani kriminal je globalni fenomen i koordinirana međunarodna reakcija u borbi protiv ovoe vrste kriminala je preduslov uspostavljanja efikasnog sistema suprotstavljanja ovoj negativnoj pojavi. Kriminalne grupe, organizacije i pojedinci kriminalnom delatnošću ostvaruju izuzetno velike prihode od te delatnosti. Osnovni problem koji postoji za njih u tim slučajevima jeste – kako nesmetano koristiti prihode od kriminalne delatnosti i izbeći krivično gonjenje? Autori u radu ukazuju na značaj usvajanja koncepcije suprotstavljanja organizovanom kriminalu zasnovane na oduzimanju prihoda stečenih kriminalom i onemogućavanja uključivanja tih sredstava u legalno poslovanje. Posebnu pažnju u radu posvećuju značaju razvijanja modaliteta međunarodne saradnje na operativnom i strateškom nivou i ulozi međunarodnih organizacija u identifikovanju, praćenju i vrednovanju svojine koja je predmet konfiskacije, primenu mera kao što su zamrzavanje i zaplena radi sprečavanja bilo kakvog postupanja, transfera ili odlaganja prihoda stečenih kriminalom i preduzimanje svih odgovaraju ćih istražnih radnji.

Objavljeno
2009-09-30
Sekcija
Članci