“SISTEM RASPRAVA O IDEJI VLADAVINE PRAVA, OSNOVAMA KRIVIČNOG ZAKONA, POJMU ZLOČINAČKE GRUPE I INTERNACIONALIZACIJI KRIVIČNOG PRAVA”

Apstrakt

Prikaz knjige Dr Ivane Simović-Hiber

“SISTEM RASPRAVA O IDEJI VLADAVINE PRAVA, OSNOVAMA KRIVIČNOG ZAKONA, POJMU ZLOČINAČKE GRUPE I INTERNACIONALIZACIJI KRIVIČNOG PRAVA”

Objavljeno
2009-01-31
Sekcija
Prikaz