Međunarodna trgovinska arbitraža

  • Katarina Jovičić, MA
    e-mail: institut@iup.rs
    Institut za uporedno pravo, Beograd
Ključne reči: međunarodna trgovinska arbitraža; mehanizam za rešavanje sporova; međunarodna pravila

Apstrakt

Međunarodna trgovinska arbitraža privlači sve veću pažnju zbog svoje aktuelnosti i narastajuće popularnosti. Stranke se češće odlučuju da spor povere na rešavanje arbitraži gde se predmet raspravlja pred nezavisnim arbitrima koje same imenuju, u postupku i po pravilima koje slobodno određuju.

Ugovaranjem međunarodne trgovinske arbiraže i određivanjem jednog posebnog i celovitog mehanizma za rešavanje spora, izbegavaju se nesigurnosti koje se javljaju u međunarodnim sudskim postupcima, od kojih su posebno nepoželjne dugo trajanje postupka, moguće vođenje paralelnih postupaka u različitim državama, rasprava o merodavnom pravu i dr. Prednost arbitraže u odnosu na suđenje pred državnim sudom je i u tome što se, zahvaljujući široko prihvaćenim međunarodnim izvorima prava, odluke međunarodnih arbitraža često lakše prinudno izvršavaju u inostranstvu nego odluke nacioinalnih sudova.

Imajući u vidu da je reč o, pretežno, međunarodnim institucijama koje primenom međunarodnih pravila sa zapaženim uspehom obezbeđuju pošteno, neutralno, stručno, postojano i efkasno sredstvo za rešavanje teških međunarodnih sporova, bavljenje njima je od velikog značaja za pravnu teoriju i praksu.

Objavljeno
2008-12-31
Sekcija
Članci