Strukturni fondovi u svetlu razvoja regionalne politike Evropke unije

  • Snežana Stojanović, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Institut za uporedno pravo, Beograd
Ključne reči: Evropska unija; Regionalna politika; strukturni fondovi; Evropski socijalni fond; Evropski fond za regionalni razvoj; Sekcija smernica u okviru Evropskog fonda za smernice u poljoprivredi i garancije; Finansijski instrument za smernice u ribarstvu, Kohezioni fond

Apstrakt

U radu se analizira razvoj i funkcionisanje strukturnih fondova Evropske unije (Evropskog socijalnog fonda, Evropskog fonda za regionalni razvoj, Sekcije smernica u okviru Evropskog fonda za smernice u poljoprivredi i garancije i Finansijskog instrumenta za smernice u ribarstvu) i Kohezionog fonda, u skladu sa razvojem regionalne politike Unije i određivanjem regionalnih prioriteta. Svaki od ovih fondova služi ostvarivanju konkretnog cilja regionalne politike, a svi zajedno doprinose regionalnom razvoju i smanjivanju dispariteta između evropskih regiona, kao i uspostavljanju njihove međusobne saradnje. Raspodela sredstava i funkcionisanje fondova zasniva se na određenim zajedničkim principima, formiranim u skladu sa reformama koje su se odvijale u samoj Zajednici: Delorovi paketi, Agenda 2000, proširenje Unije 2004. i 2007. godine, itd.

Objavljeno
2008-06-30
Sekcija
Članci