Sprečavanje eksploatacije dece – međunarodni standardi i stanje u Srbiji

  • Mario Reljanović, MA
    e-mail: institut@iup.rs
    Institut za uporedno pravo, Beograd
Ključne reči: eksploatacija dece, trgovina ljudima, dečji rad, UNICEF, Međunarodna organizacija rada.

Apstrakt

Eksploatacija dece predstavlja složeni globalni fenomen, koji svoje korene ima u siromaštvu ali i organizovanom kriminalu. Međunarodna zajednica je još nakon Prvog svetskog rata označila decu kao ranjivu grupu kojoj se mora posvetiti posebna pažnja i pravna zaštita.Međunarodna organizacija rada, a kasnije i Ujedinjene nacije, nosioci su akcija kojima se pokušava iskoreniti zloupotreba dece na najrazličitije načine. Rad se bavi proučavanjem ovih napora međunarodnih organizacija, kao i identifkacijom najvažnijih međunarodnih standarda koji su postignuti u pokušajima da se suzbije eksploatacija maloletnih lica. Takođe, ukratko se analiziraju i normativno i faktičko stanje u Srbiji, kao i mogući pravci daljeg razvoja međunarodnih instrumenata i njihove implementacije na nacionalnom nivou. Ova oblast nije dovoljno u fokusu zakonodavnih i ostalih državnih organa u Srbiji iako su prisutni različiti oblici zloupotrebe dece, dok sa druge strane ne postoji koordinirana akcija da se takve pojave spreče i adekvatno kažnjavaju.

Objavljeno
2008-06-30
Sekcija
Članci