Pribavljanje listinga telefonskog pretplatničkog broja građanina – kontroverze u radu nacionalnih sistema bezbednosti

  • Saša Mijalković, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Kriminalističko-policijska akademija u Beogradu
  • Dragan Manojlović, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
Ključne reči: pribavljanje izveštaja (listinga) odlazno-dolaznih poziva za telefonski pretplatnički broj građanina – „metering“, zakonitost, vladavina prava, ljudska prava, nacionalni sistem bezbednosti.

Apstrakt

Potreba da se izvede ovo istraživanje javila se nakon nejasnoća oko toga ko je ovlašćen da izda nalog i da li je uopšte potreban nalog za pribavljanje izveštaja odlazno-dolaznih poziva sa telefonskog pretplatničkog broja građanina (u žargonu – „metering“), i u koje svrhe – u preventivne ili isključivo u represivne. U radu su izložena neka znanja o teorijskim i praktičnim aspektima, te o pravnom i bezbednosno-kriminalističkom pogledu na problem „meteringa“ u svetu i kod nas. Polazna premisa u izradi rada bila je da je meru pribavljanja listinga odlazno-dolaznih poziva pretplatničkog telefonskog broja građanina, fksne, mobilne i svake druge komunikacije neophodno konkretno i nedvosmisleno propisati posebnom odredbom krivičnoprocesnog zakonodavstva. Ovo stoga što . Ovo stoga što su mogućnosti zloupotreba i raznolikost tumačenja odredbi za koje se smatra da podrazumevaju i primenu mere meteringa velike, iako se u njima to izričito ne navodi.

Objavljeno
2008-06-30
Sekcija
Članci