Osnovne karakteristike zatvorskog sistema u Nemačkoj

  • Zoran Stevanović, MA
    e-mail: institut@iup.rs
    Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Ključne reči: zatvorski sistem, tretman, zatvorenici, krivične sankcije, kazna zatvora.

Apstrakt

U radu „Osnovne karakteristike zatvorskog sistema u Nemačkoj”, autor daje prikaz zatvorskog sistema sa aspekta pravne regulative, nadležnosti savezne države, odnosno pokrajina, u oblasti izvršenja krivičnih sankcija..U radu je prikazana organizacija zatvorskog sistema, način rukovodjenja zatvorima, službe, problemi i stanje u zatvorima i sl .Takođe, autor daje najnovije podatke o strukturi osudjeničke populacije i navodi da se , trenutno, u Nemačkim zatvorima nalazi 78.581 zatvorenik. Nemački zatvorski sistem karakteriše tendencija zatvorski sistem karakteriše tendencija permanentnog povećava kategorija osuđenika koja je zavisna od alkoholizma i narkomanije, kao i nasilnička populacija, pa tako ove kategorije osuđenika predstavljaju i najveći problem u radu i funkcionisanju sistema. Kao i u većini zatvorskih sistema, tako i u nemačkim zatvorima sve je veća prenatrpanost zatvora što dovodi do sve složenije bezbedonosne situacije.Poseban problem predstavlja povećanje stranaca koji čine više od jedne trećine ukupne populacije (oko 35%).

Objavljeno
2008-06-30
Kako citirati
Stevanović, Z. (2008) Osnovne karakteristike zatvorskog sistema u Nemačkoj, Strani pravni život, 52(2), стр. 169-178. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/667 (приступљено: 3 Децембар2022).
Sekcija
Članci