NADZORNI MEHANIZMI U INSTITUCIJAMA U KOJIMA SE NALAZE DECA LIŠENA SLOBODE U SISTEMU MALOLETNIČKOG PRAVOSUĐA

  • Ivana Stevanović viši naučni saradnik, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
  • Milena Banić advokat, doktorand na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu
Ključne reči: prava deteta, lišenje slobode, nadzorni mehanizmi

Apstrakt

Ovaj članak je zasnovan na nacionalnom istraživanju koje je sprovedeno u Srbiji od strane autora u ime Centra za prava deteta u Beogradu, a u okviru međunarodnog projekta „Prava dece iza rešetaka - ljudska prava dece lišene slobode: Unapređenje nadzornih mehanizama” koordinisanog od strane DCI Belgija i projekta “Maloletničko pravosuđe” koordinisanog od strane International Management Group. Namera članka je da predstavi na koji način se nadzire poštovanje prava dece lišene slobode u institucijama za izvršenje krivičnih sankcija u sistemu maloletničkog pravosuđa u Srbiji i na koji način deca mogu da ostvare svoje prava u slučaju njihovog kršenja.

Objavljeno
2016-12-31
Sekcija
Originalni naučni rad