Razlike u oblasti kontrole koncentracije u pravu konkurencije Evropske Unije izazvane donošenjem uredbe br. 139/2004, naspram prethodne uredbe br. 4064/89

Ključne reči: koncentracije, postupak pred Komisijom, Uredba br. 139/2004, Uredba br. 4064/89.

Apstrakt

Autori žele da prikažu razliku koja postoji između Uredbe br. 139/2004 i Uredbe br. 4064/89, na osnovu čega se uočavaju poboljšanja uvedena novom uredbom. Rad se okvirno tiče polja koncentracije ali se isključivo odnosi na razliku u uredbama. Sve novine koje su ostvarene na polju koncentracija 2004. godine a nisu obuhvaćene novom uredbom, ne razmatraju se ovim radom. Što se tiče novina koje su uvedene Uredbom br. 139/2004 uočavaju se poboljšanja i pojednostavljenja u okviru zaštite konkurencije, na polju koncentracija.

Objavljeno
2008-06-30
Sekcija
Članci