Zabrana i sankcionisanje dopinga u sportu u državama Evropske unije

  • Dejan Šuput, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Institut za uporedno pravo, Beograd
Ključne reči: doping; sport; EU, sankcije

Apstrakt

U ovom članku autor daje prikaz i analizu dokumenata Evropske unije koji zabranjuju doping u sportu i predviđaju akcije za suzbijanje te negativne pojave. Takođe, analizirani su propisi država članica Evropske unije koji zabranjuju doping u sportu i prikazana je struktura i mreža državnih organa i nevladinih organizacija koje se na osnovu propisa bore protiv dopinga u sportu.

Posebna pažnja u tekstu je posvećena Akcionom planu Evropske unije o borbi protiv droga za period od 2000. do 2004. godine koji, između ostalog, određuje i ciljeve koje EU treba da ostvari u oblasti suzbijanja dopinga. Potreba za uporednopravnom analizom propisa koji zabranjuju i sankcionišu upotrebu dopinga u državama članicama Evropske unije nastala je usled činjenice da je Narodna skupština Republike Srbije donela Zakon o sprečavanju dopinga u sportu krajem 2005. godine, čime je ispunjena međunarodnopravna obaveza preuzeta 28. februara 2001. godine kada je Savezna Republika Jugoslavija ratifkovala Konvenciju protiv dopinga Saveta Evrope. Oceni konkretnih zakonskih rešenja i budućoj primeni Zakona o sprečavanju dopinga u sportu trebalo bi da doprinese i poređenje rešenja iz tog Zakona sa odogovarajućim propisima država članica Evropske unije koje se nalazi u ovom tekstu.

Objavljeno
2008-06-30
Sekcija
Članci