Pravno uređenje apotekarske delatnosti u Republici Italiji

  • Vesna Živković, MA
    e-mail: institut@iup.rs
    Institut za uporedno pravo, Beograd
Ključne reči: apotekarska delatnost, Italija, EU standardi, Srbija.

Apstrakt

U ovom članku predstavljene su odredbe različitih italijanskih propisa kojima je uređena apotekarska delatnost tj. osnivanje i rad apoteka na teritoriji Republike Italije. Italija je osnove sistema zdravstvene zaštite, uključujući apotekarsku delatnost, postavila još tridesetih godina prošlog veka, da bi šezdesetih godina pristupila sveobuhvatnijem regulisanju ove oblasti uzimajući u obzir društvene promene koje su se dogodile u međuvremenu. Kao država članica EU, ona je, međutim, nadalje menjala i dopunjavala svoje propise, ali i donela neke nove, kako bi svoja pravna pravila usaglasila sa standardima postavljenim u EU. U članku su, pored osnivanja i rada apoteka, prikazani i način organizovanja italijanskih apotekara u različita udruženja radi zaštite profesionalnih interesa, a ukazano je i na nekoliko bitnih pitanja u vezi sa proizvodnjom i prometom lekova. Imajući u vidu da su zemlje u okruženju na sličan način uredile apotekarsku delatnost, članak bi mogao da posluži kao dobar osnov i orijentir za domaće pravnike koji budu radili na uređenju apotekarske delatnosti u Republici Srbiji.

Objavljeno
2008-06-30
Sekcija
Članci