BIHEVIORALNI PRISTUP NEPOŠTENIM UGOVORNIM KALUZULAMA U POTROŠAČKOM PRAVU EU

Ključne reči: potrošačko pravo, nepoštene odredbe potrošačkih ugovora, bihevioralni pristup

Apstrakt

U radu se polazi od toga da je osnova potrošačkog prava EU u velikoj meri i dalje teorija racionalnog izbora. Ova teorija podrazumeva da su potrošači racionalni i da kada imaju dovoljno informacija donose odluke koje maksimizuju njihovu dobrobit. Bihevioralna istraživanja u psihologiji i ekonomiji opovrgavaju ovu teoriju i pokazuju da se iz različitih objektivnih razloga potrošači ne ponašaju u skladu sa njom. Kada je reč o nepoštenim ugovornim klauzalama i sistemu kontrole koji je uspostavljen Direktivom EU o nepoštenim ugovornim klauzulama pokazalo se da mehanizmi koje ona predviđa nisu dovoljni kako bi se potrošači zaštitili od takvih ugovornih klauzula. Sistem koji je ovim propisom uspostavljen u velikoj meri zavisi od toga da li potrošači čitaju ugovore, ako ih čitaju da li su u stanju da ih razumeju i tumače na ispravan način i da li pokreću sudske ili druge postupke kada su pogođeni nepoštenim ugovornim klauzulama. Istraživanja pokazuju da oni ne čitaju ugovore, čak i kada ih čitaju često nisu u stanju da razumeju ugovorne odredbe i da se retko upuštaju u sudske ili druge postupke. U literaturi se tvrdi da čak ni ovlašćivanje organizacija potrošača da pokreću postupke zbog upotrebe nepoštenih ugovornih odredbi nije dalo odgovarajuće rezultate. Opisano ponašanje potrošača i njihova nesposobnost da procene značaj pojedinih ugovornih odredbi se može objasniti različitim kognitivnim ograničenjima koja su imanentna ljudima bez obzira na stepen obrazovanja i obazrivost. Zbog toga se u radu nabrajaju najrelevantniji bihevioralni problemi u vezi s nepoštenim ugovornim klauzulama. Zatim se razmatraju i ocenjuju konkretna rešenja na koja se naišlo u literaturi. Metod koji se koristi jeste teoretska primena rezultata bihevioralnih istraživanja. Na kraju se izvodi zaključak da bihevioralni pristup zaštiti potrošača od nepoštenih ugovornih klauzula predstavlja važan dodatak postojećem sistemu kontrole ovih ugovornih odredbi; da predložene mere ne mogu zameniti sudsko odlučivanje o nepoštenosti ugovornih odredbi, ali da mogu dovesti do podizanja ukupnog kvaliteta ugovornih klauzula koje trgovci nude potrošačima, što je i više od kontrole nepoštenosti tih ugovornih klauzula.

Reference

Ben-Sahar, O., “The Myth of the Opportunity to Read in Contract Law”, European Review of Contract Law (ERCL) 1/2009, 1-28.

Engel, M., Stark, J., “Buttons, Boxes, Ticks, and Trust: On the Narrow Limits of Consumer Choice”, in: European Perspectives on Behavioral Law and Economics (ed. Klaus Mathis), Cham 2015, 107-123.

Faure, M. G., Luth, H. A., “Behavioural Economics in Unfair Contract Terms Cautions and Considerations”, Journal of Consumer Policy 3/2011, 337-358.

Marotta-Wurgler, F., “Are “Pay Now, Terms Later” Contracts Worse for Buyers? Evidence from Software License Agreements”, The Journal of Legal Studies 2/2009, 309-343.

Mathis, K., Steffen, A. D., “From Rational Choice to Behavioral Economics: Theoretical Foundations, Empirical Findings and Legal Implications”, in: European Perspectives on Behavioral Law and Economics (ed. Klaus Mathis), Cham 2015, 31-48.

Miller, G. A., “The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity to Process Information”, The Psychological Review 2/1956, 81-97.

Radonjić, A., “Unfair Contract Terms and SMEs in BW and Draft CC of Serbia”, Strani pravni život 4/2017, 239-251.

Sibony, A-L., “Can EU Consumer Law Benefit from Behavioural Insights? An Analysis of the Unfair Practices Directive”, European Review of Private Law 6/2014, 901-941.

Legal sources

Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of Council of 25 October 2011, OJ L304/64.

Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993, OJ L95/29.

Website references

European Commission, Study on consumer’s attitudes towards Terms and Conditions (T&Cs), Final report, 2016, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/terms_and_conditions_final_report_en.pdf, last visited November 12, 2018.

Helberger, N., “Form Matters: Informing Consumers Effectively”, Amsterdam Law School Legal Studies Research Paper No. 2013-71, http://ssrn.com/abstract=2354988 , last visited November 12, 2018.

Luth, H. A., Behavioral Economics in Consumer Policy: The Economic Analysis of Standard Terms in Consumer Contracts Revisited (PhD thesis), Erasmus University Rotterdam, Rotterdam 2010, https://repub.eur.nl/pub/19572/Proefschrift-Hanneke-A.-Luth.pdf , last visited November 14, 2018.

Thaler, R. H., Tucker, W., “Smarter Information, Smarter Consumers”, Harvard Business Review 1/2013, https://hbr.org/2013/01/smarter-information-smarter-consumers , last visited November 22, 2018.

Tor, A., “The Methodology of the Behavioral Analysis of Law”, Haifa Law Review 4/2008, https://scholarship.law.nd.edu/law_faculty_scholarship/836 , last visited September 26, 2018, 237-327.

Objavljeno
2019-03-28
Sekcija
Originalni naučni rad