ODŠTETA POVREDA NA RADU I PROFESIONALNIH BOLESTI – KOMPARATIVNI PRISTUP

Ključne reči: povreda na radu, profesionalna bolest, odšteta, sistem odštete zaposlenih, sistem odgovornosti poslodavca za odštetu zaposlenih

Apstrakt

Značaju zaštite zaposlenih kada je reč o rizicima povrede na radu i profesionalne bolesti nije oduvek bila pridavana pažnja kao danas. Na početku ovi rizici su smatrani rizicima samog postojanja dok danas oni, već tradicionalno, imaju preferencijalni tretman u odnosu na povrede i bolesti koje nisu nastale u vezi sa radom. I iako postoje mnogobrojni razlozi za ovakav pristup on trpi i ozbiljne kritike - te je stoga i napušten u nekim zemljama. Bilo kako bilo – sam pristup pitanju odštete povreda na radu i profesionalnih bolesti može ići od primene sistema odštete zaposlenih, pa do sistema odgovornosti poslodavca za odštetu zaposlenih, mada oni po pravilu postoje istovremeno i dopunjuju jedno drugo. Izbor u pogledu toga koji će se od pomenutih sistema primenjivati zavisi od države u pitanju, mada treba imati u vidu da primena sistema odgovornosti poslodavca za odštetu zaposlenih kao jedinog “leka” jeste rešenje kojem ni jedna evropska država nije pribegla, iako je u nekim državama primećena tendencija napuštanja sistema odštete zaposlenih, uz davanje prioriteta sudskoj proceduri.

Kako se radi o tematici koja je značajna i za zaposlene i za poslodavce, ovo istraživanje obavljeno je sa ciljem da se napravi pregled različitih sistema odštete, kao i da se stvori ideja o njihovim osobinama. S tim u vezi, zaključak do kog se dolazi jeste da, bez obzira na pristup za koji se država u pitanju odluči kada govorimo o odšteti zaposlenih za povrede na radu i profesionalne bolesti, zakonodavac mora težiti rešenju kojim će se postići ravnoteža interesa zaposlenih za adekvatnom odštetom, kao i interesa poslodavaca da umanje svoje troškove. Ovo se čini neophodnim kako bi se postigli socijalni mir i socijalna pravda u pogledu ove problematike.

Reference

Deinert, O. 2013. Occupational Health and safety in Germany: a dual system in change In: Ales, E. (ed.), Health and safety at work – European and comparative perspective. The Netherlands: Kluwer Law International BV, pp. 127-149.

Douka, V. & Koniaris, V. 2015. Greece In: Blanpain, R. and Hendrickx F. (eds.), International Encyclopaedia for Labour Law and Industrial Relations. The Netherlands: Kluwer Law International BV, pp. 1-370.

Engelhard, D. F. E. 2007. Shifts of Work-Related Injury Compensation. Background Analysis: The Concurrence of Compensation Schemes In: Klosse, S. and Hartlief, T. (eds.), Shifts in Compensating Work-Related Injuries and Diseases. Wien: Springer Verlag, pp. 9-83. https://doi.org/10.1007/978-3-211-71556-7_2

Glynn, P.T. 2016. United States of America. Alphen aan de Rijn: Kluwer Law International BV.

Hendy, J. 2006. The development of employer’s liability law. In: Cotter, B. and Bennett, D. (eds.), Munkman on employer’s liability. London: LexisNexis Butterworths, pp. 1-32.

Hoop, R. I. R. 2007. Shifts in Work-Related Injuries: An Explanatory Analysis. In: Klosse, S. and Hartlief, T. (eds.), Shifts in Compensating Work-Related Injuries and Diseases. Wien: Springer Wien New York, pp. 83-159. https://doi.org/10.1007/978-3-211-71556-7_3

ILO, 2013. Strengthening the Role of Employment Injury Schemes to Help Prevent Occupational Accidents and Diseases. Geneva: ILO.

Klein, W. R. & Krohm, G. 2006. Alternative Approaches to Funding Workers’ Compensation. Atlanta: Georgia State University.

Kovačević, Lj. 2007. Normiranje socijalne sigurnosti u međunarodnom pravu. Magistarska teza. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Kremalis, K. 2015. Social security law in Greece. the Netherlands: Kluwer Law International.

Lewis, R. 2012. Employers’ Liability and Workers’ Compensation: England and Wales In: Oliphant, K. and Wagner, G. (eds.), Employers' liability and workers' compensation. Germany: De Gruyter, pp. 137-203.

Lubarda, B. 2013. Uvod u radno pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Parsons, S. 2002. Liability Rules, Compensation Systems and Safety at Work in Europe. The Geneva Papers on Risk and Insurance, 27(3), pp. 358-382. https://doi.org/10.1111/1468-0440.00179

Philipsen, S. N. 2019. Compensation for industrial accidents and incentives for prevention: A theoretical and empirical perspective. European Journal of Law and Economics, 28, pp. 163-183. https://doi.org/10.1007/s10657-009-9103-0

Ravnić, A. 2004. Osnove radnog prava-domaćeg, usporednog i međunarodnog, Zagreb: Sveučilište u Zagrebu – Pravni fakultet.

Wagner, G. 2012. Tort, social security, and no-fault schemes: lessons from real-world experiments. Duke Journal of Comparative & International Law, 23(1), pp. 1-61.

Labour Law, 2005. Official Gazette, nr. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - ruling CC, 113/2017 and 95/2018 – authentic interpretation.

Law of Contracts and Torts, 1978. Official Gazette of the SFR of Yugoslavia nr. 29/1978; Amendments in nrs.: 39/1985, 45/1989, and 57/1989; final amendments in the Official Gazette of the FR of Yugoslavia nr. 31/1993.

Law on Contributions for Compulsory Social Insurance, 2004. Official Gazette, nr. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 – adjusted din. amount, 8/2013 - adjusted din. amount., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - adjusted din.

amount., 57/2014, 68/2014 - adjusted din. amount, 5/2015 - adjusted din. amount, 112/2015, 5/2016 - adjusted din. amount., 7/2017 - adjusted din. amount., 113/2017, 7/2018 - adjusted din. amount. and 95/2018.

Dontas, S. 2017. OSH system at national level – Greece. Available at: https://oshwiki.eu/wiki/OSH_system_at_national_level_-_Greece, (30.10.2019).

Kun, A. 2014. Work accident compensation in Hungarian labour law - liability rules and compensation. Hungarian labour law e – journal, 1, pp. 64-81, Available at: http://hllj.hu/letolt/2014_1_a/04.pdf, (20.4.2019).

MISSOC database, Available at: https://www.missoc.org/missoc-database/comparative-tables/results/, (29.10.2019).

Objavljeno
2020-02-19
Sekcija
Pregledni naučni rad