Povratak na detalje članka DUŽNOST DIREKTORA DA UZMU U OBZIR INTERESE POVJERILACA I OSTALIH STEJKHOLDERA U PERIODU PRIJETEĆE INSOLVENTNOSTI Preuzmi fajl Preuzmi PDF