Dr Jovan Ćirić KNJIGA O MRŽNJI; SA REČI NA DELA... OD GOVORA DO ZLOČINA MRŽNJE

  • Nataša V. Mrvić Petrović, PhD
    e-mail: n.mrvic@iup.rs
    Institut za uporedno pravo, Beograd, Srbija
Objavljeno
2021-08-06
Kako citirati
Mrvić Petrović, N. (2021) „Dr Jovan Ćirić KNJIGA O MRŽNJI; SA REČI NA DELA. OD GOVORA DO ZLOČINA MRŽNJ“E, Strani pravni život, 65(2), стр. 307-309. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/831 (приступљено: 30 Мај2023).
Sekcija
Prikaz