PREDSEDNICI BALTIČKIH DRŽAVA - UPOREDNI PREGLED

  • Miroslav Đ. Đorđević, PhD Institut za uporedno pravo, Beograd, Srbija
Ključne reči: baltičke države, predsednik, predsednička ovlašćenja, ustav, Estonija, Letonija, Litvanija

Apstrakt

Estonija, Letonija i Litvanija su tri zemlje koje obuhvataju raznorodna i kreativna ustavna rešenj a kada je u pitanju sistem podele vlasti i ustavni inženjering uloge predsednika republike. Deleći istu sovjetsku istoriju, ove suverene države nastavljaju da održavaju visok nivo međusobne saradnje, ali takođe i da razvijaju svoje ustavne sisteme u različitim pravcima. Dok je Litvanija usvojila jedan oblik polupredsedničkog sistema, Estonija i Letonija su se opredelile za parlamentarni. Razlike su posebno izražene kada su u pitanju pojedina predsednička ovlašćenja, npr. ovlašćenje suspenzivnog veta, gde ustavna rešenja ovih zemalja ispoljavaju atribute koji se ne samo značajno međusobno razlikuju već su neki od njih i unikatni posmatrano kroz opštu komparativnu perspektivu, kao i sa teorijskog gledišta. Pojedina od ovih ovlašćenja takođe omogućavaju (ili imaju potencijal da to učine) predsednicima Estonije, a posebno Letonije da ostvare mnogo značajniju ulogu u odnosu na onu koja se od predsednika očekuje u parlamentarnom sistemu. U ovom radu autor analizira ključne elemente predsedničke vlasti u sve tri baltičke države, njihove ustavne osnove i okvire, kao i realnu manifestaciju u političkom životu, posebno ističući sui generis ustavna rešenja koja baltičke države po ovim pitanjima ispoljavaju.

Reference

Abolina, I. 2018. Presidential Suspensive Veto Decision-Making Practice in Latvia: Valdis Zatlers and Andres Berzinš. In: Nordsci Conference on Social Sciences (Book 2, Vol I). Sofia: Saima Consult, pp. 471-479. https://doi.org/10.32008/NORDSCI2018/B2/V1/51

Auers, D. 2015. Comparative Politics and Government of the Baltic States - Estonia, Latvia and Lithuania in the 21st Century. London: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9781137369970

Bulmer, E. 2017. Presidential Veto Powers. Stockholm: International Idea.

Đorđević, M. 2020. Suspenzivni veto predsednika republike. Doctoral dissertation. Belgrade: Faculty of Law, University of Belgrade.

Kasapović, M. 1996. Parliamentarism and Presidentialism in Eastern Europe. Politička misao, 33(5), pp. 120-135.

Köker, P. 2017. Presidential Activism and Veto Power in Central and Eastern Europe. London: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-319-51914-2

Krupavicius, A. 2013. Lithuania's President: A Formal and Informal Power. In: Hloušek, V. et al. (eds.), Presidents above Parties? Presidents in Central and Eastern Europe, Their Formal Competencies and Informal Power. Brno: Masaryk University, Faculty of Social Studies and International Institute of Political Science, pp. 205-232.

Matzuzato, K. 2006. Differing Dynamics of Semipresidentialism across Euro/Eurasian Borders: Ukraine, Lithuania, Poland, Moldova, and Armenia. Demokratizatsiya, (3), pp. 317-345. https://doi.org/10.3200/DEMO.14.3.317-346

Olecho, A. 2012. The Constitutional Aspects of Countersignature in Central and Eastern European Countries. The 63rd International Scientific Conference of Daugavpils University. Daugavpils: Department of Science Daugavpils University, pp. 1-7. Available at: https://dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/53konf/tiesibas/Olechno.pdf, (1. 9. 2021).

Plakans, A. 2014. A Concise History of the Baltic States. Cambridge: Cambridge University Press.

Pritchett, C. H. 1959. The American Constitution. New York: McGraw-Hill.

Rapajić, M. 2016. Izvršna vlast u polupredsedničkim sistemima. Doctoral dissertation. Kragujevac: Faculty of Law, University of Kragujevac.

Roper, S. D. 2002. Are All Semipresidential Regimes the Same? A Comparison of Premier- Presidential Regimes. Comparative Politics, 34(3), pp. 253-272. https://doi.org/10.2307/4146953

Schlaich, K. 1987. Die Funktionen des Bundespräsidenten im Verfassungsgefüge. In: Isensee, J. & Kirchhof, P. (eds.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland II. Heidelberg: Müller Juristischer Verlag, pp. 541-584.

Toomla, R. 2013. The Presidency in the Republic of Estonia. In: Hloušek, V. et al. (eds.), Presidents above Parties? Presidents in Central and Eastern Europe, Their Formal Competencies and Informal Power. Brno: Masaryk University, Faculty of Social Studies and International Institute of Political Science, pp. 167-190.

Objavljeno
2022-03-02
Sekcija
Članci